hasiera
aleak
121 disko irakurketa
liburua irakurri
leer el libro on-line
kafe aleak
liburua erosi
comprar el libro
                  


2008ko azaroan sortu genuen Kafea eta galletak. Diskoak elkarrekin entzun eta sortzen ziguten lilura partekatu nahi genuen. Telefonoz, internet bidez, autoan gindoazela egiten genuena egitea zen asmoa, hau da, entzundako diskoei buruz eta musikaz hitz egin, baina diskoak leku publikoan eta bolumen onean entzunda, elkarrekin eta musika lehenengo planoan jarriz. Ezagutzen ez genituen diskoak lehen aldiz entzun, eta maite genituenak entzuteko aukera eman. Ikasten jarraitu.


Diskoak guk geuk proposatzea zen hasierako asmoa, eta urte hartako azaroaren 1eko lehen saiorako geuk aukeratu genuen Slinten Spiderland. Zerbait berezia egin nahi genuen, eta Xabier Montoiari proposatu genion entzunaldiaren ondoren kontzertua egiteko. Hain gustura egon ginenez, ordutik aurrera formatu horrekin jarraitzea erabaki genuen. Bigarren saiotik aurrera, musika taldeek aukeratu dute diskoa, eta kontzertua egin dute entzunaldiaren ostean.

Egun batean formatu horren mugez hitz egiten hasi ginen. Kafea eta galletaken saioetan taldeek baino ez dute diskoa aukeratzeko beta, eta gogo handia genuen bestelako jendearekin ere zerbait egiteko: saioetara etorri direnak, kontzertuetatik ezagutzen ditugunak, gustatzen zaizkigun gauzak egiten dituzten pertsonak. Liburu bat egitea pentsatu genuen, buruan genituen pertsona horietako asko biltzeko. Kafe aleak liburua, hain zuzen ere.

Parte hartzea nahiko genukeen pertsonen zerrenda luzea egin, eta mezuak idazten hasi ginen. Hauxe izan zen eskatu geniena eta, beraz, liburuan aurkituko duzuna: disko bat aukeratu, eta hari buruzko testu bat idazteko; nahi zuten ikuspegitik idazteko esan genien: musikala, pertsonala, politikoa, dena batera. Egin zezatela nahi zutena, karaktere kopuru baten barruan. Badakigu horrek kohesioa kentzen diola liburuari, badakigu irakurle guztiei ez zaizkiela testu guztiak gustatuko, ez zaizkiela disko guztiak gustatuko, baina gure asmoa estimatzen dugun jendea biltzea izan da hasieratik, eta ez liburu instituzionalizatu serio bat egitea.

Zerrenda luze hartako 121 pertsonaren testuak irakurriko dituzu liburu honetan. Ez daude hasieran egin genuen zerrendako guztiak, hainbat arrazoi tarteko. Bada min handia egin digun kontu bat. Emakumeak % 25 bat baino ez dira liburuan. Inguruotan ez gara asko musikaz idazten dugun emakumeak, eta orain arte idatzi ez duten emakume askori proposatu diegu liburuan parte hartzeko. Liburuan parte hartu duten emakumeen eta musikaz idazten dutenen kopurua ez da batere errealista. Kafea eta galletaken publiko gehiena emakumezkoa da, joaten garen gainerako kontzertuetako ia erdiak ere. Baina musika taldeetan, testugintzan, diskoetxeen kudeaketan, disko-dendetan eta abar emakumeek gutxiengo izaten jarraitzen dute gurean. Zer esanik ez ikuspegi feministarekin lan egiten duten pertsonek. Baina idazteko proposamenek ez dute izan guk nahiko genukeen arrakasta, eta emakumeen ezezko gehiago jaso ditugu gizonena baino. Eraldaketa feministak izan beharko luke musikaren arloan gabiltzanon erronka nagusia.

Baina orain parte hartu duten pertsonei erreparatu nahi diegu. Liburuan dauden pertsona guztiak miresten ditugu gauza batengatik edo bestearengatik. Oso pozik gaude hona bildu nahi izan dutelako, eta eskerrak eman nahi dizkiegu bihotz-bihotzez. Musikak eman digun gauzarik onena bidean egin ditugun lagunak dira.

Liburuko 121 testuak diskoen argitalpen daten arabera antolatu ditugu. Testu bakoitzaren amaieran autorearen izena eta jatorria duzu, baita gurekin edota musikarekin lotzen duen ezaugarria. Ez dago musikaririk idazleen artean, musikazaleak dira guztiak. Testu bakoitzaren bukaeran, idazleak kultur jardueraren batekin duen harremana jarri dugu, ezagutzen ez duen irakurleak koka dezan. Bestelako arloren batean jarduten badu, musikazalea jarri dugu, baina argi utzi nahi dugu elektrizista, kimikari nahiz antzerkigile izan, musikazaletasunak batzen dituela denak.

Nahiz eta behean sinatzen dugun bi pertsonak izan liburuaren lana gure gain hartu dugunok, ondoren agertuko ditugun pertsonen laguntza (laguntza hitz txikiegia da eman diguten hori adierazteko), babesa eta animoa izan ez bagenu, nekez izango zenuke bilduma hau eskutan. Inozoak gu, uste baitugu aipamentxo honekin haiekiko zorra ken dezakegula.

Ana Carlota Canok bere bizkarrean hartu du liburu osoaren eta azalaren maketazioa eta diseinua. Testuek oinarri dituzten diskoen bertsio marraztuak Jon Martinek, Alots Arregik eta Joseba Agirrezabalagak papereratu dituzte, propio libururako. Testuak orrazten ileapaintzaile bikainak izan dira Gorka Erostarbe eta Borja Goñi, estiloa finkatzeko laguntza handia eman digutenak. Eta itzulpen batzuk egin ditu Edorta Mataukok. Proiektu honekin izan duten inplikazioa erabatekoa izan da.

Eta ez ditugu aipatu gabe utzi nahi zenbait testu ilustratzeko munduko hainbat txokotatik coplyleft lizentziapean irudiak libreki erabiltzeko aukera eman diguten argazkilariak. Copyleft filosofiarekin bat egiten dugulako, soilik lizentzia hori zuten argazkiak bilatu eta eskatu ditugu. Halaber,  gure liburu hau, eta biltzen dituen testu eta irudi guztiak, CC-BY-SA aterkiaren azpian daude. Beraz, libreki zabal ditzakezue liburuko eduki guztiak, betiere, egilea aitortuz eta, edukia partekatu edo eraldatu nahi izanez gero, lizentzia berberarekin publikatuz.

Gainontzean, liburua posible egin duten idazle, aurrerosle eta banatzaileei ere besarkada beroa eta gure esker ona.
Kafea eta Galletak nació en noviembre de 2008. Queríamos escuchar discos juntas y compartir la fascinación que nos provocan. La intención reproducir lo que solíamos hacer por teléfono, internet o yendo en coche, es decir, hablar sobre música y discos, pero oyendo los discos en un lugar público y a buen volumen, poniendo la música en el primer plano. Escuchar por primera vez discos que no conocíamos, dar a conocer discos que han supuesto algo importante. Seguir aprendiendo.

La primera intención era proponer nosotras los discos a escuchar, y así empezamos, eligiendo el disco Spiderland de Slint. Queríamos hacer algo especial para echar a andar el proyecto y le propusimos a Xabier Montoia que tocara un concierto después de la audición. Como estuvimos tan a gusto, decidimos continuar con el formato audición+concierto. A partir de la segunda sesión sería el propio grupo o solista quienes elegirían el disco a escuchar antes del concierto.

Un día empezamos a hablar de los límites de ese formato. Sólo los grupos tienen oportunidad de elegir un disco, y nosotras teníamos muchas ganas de de hacer cosas con otra gente: gente que viene a nuestras sesiones, gente que conocemos de ir a conciertos, personas que hacen cosas que nos gustan. Pensamos entonces hacer un libro para reunir a muchas de esas personas. Ese libro es Kafe aleak (Granos de café).

Comenzamnos entonces a crear una larga lista de personas y seguido nos pusimos en contacto con ellas. Esto es lo que les pedimos y, por tanto, lo que encontrarás en el libro: elegir un disco y escribir un texto sobre el mismo; les dijimos que escribieran desde el prisma que quisieran: musikal, personal, político, todo junto. Que hicieran lo que quisieran, dentro de un límite de espacio. Sabemos que eso resta cohesión al libro, sabemos que a todas las personas que lo lean no les van a gustar todos los textos, no les van a gustar todos los discos, pero nuestra intención inicial ha sido reunir a la gente que nos resulta inspiradora, y no un libro serio e institucionalizado.

En este libro puedes leer los textos de 121 personas. No están todas las que aparecían en la lista inicial, por diferentes razones. Hay, de hecho, un aspecto que nos provoca un gran dolor. Sólo hay un 25 % de mujeres escribiendo en el libro. No somos muchas las mujeres que escribamos sobre música, y hemos propuesto escribir a muchas mujeres que hasta ahora no habían escrito. El número de mujeres que participan en el libro y el de mujeres que escriben sobre música no es nada realista. El público de Kafea eta galletak es mayoritariamente femenino, en los demás conciertos a los que vamos suele ser la mitad. Pero en los grupos de música, escribiendo, en la gestión de discográficas, en las tiendas de discos y demás las mujeres siguen siendo menos. Ni que decir tiene las personas que trabajan con un punto de vista feminista. Pero la propuesta de participar en el libro no ha tenido el éxito que deseabamos, y hemos recibido más  renuncias a particiipar de parte de mujeres que de hombres. La revolución feminista debería ser el reto principal de quienes andamos en el mundo de la música.

Pero ahora queremos fijarnos en la gente que ha participado. Admiramos a todas las personas que aparecen, por una razón u otra. Estamos muy contentas porque han querido unirse al proyecto y qwueremos darles las gracias de todo corazón.
Las amigas que hemos hecho en el camino son lo mejor que nos ha dado la música.

Hemos organizado los 121 textos de acuerdo a la fecha de edición. Al final de cada texto aparece el nombre quien escribe y la procedencia, así como la característica que les une con nosotras o con la música. No hay músicas entre las participantes. Tambien al final hemos añadido la relación que quien escribe tiene con la musica para que quien no les conozca pueda situales. Si p'ertenece a otro ámbito ajeno a la cultura les hemos denominado musikazale (melómana), pero queremos dejar claro que electricista, química o creador teatral, a todas les une la música.

Pese a que las dos personas que firmamos al final seamos quienes nos hemos encargado del trabajo del libro, las demás personas que citamos a continuación nos han dado la ayuda, apoyo y ánimo sin los cuales no estaríamos hablando de este libro. De todas formas, somos muy inocentes si pensamos que con estas lineas podemos saldar la deuda que tenemos con ellas.

Ana Carlota Cano se ha ocupado de la maquetación de todo el libro y de la portada. Las versiones dibujadas de todos los discos de los que se habla las han hecho Jon Martin, Alots Arregi y Joseba Agirrezabala, expresamente para el libro. Gorka Erostarbe y Borja Goñi nos han ayudado, además de a corregir los textos, a sentar las bases estilísticas del libro. Edorta Matauko tambien nos ha ayudado realizando algunas traducciones. La implicación que han tenido en este proyecto ha sido total.

Y no queremos dejar sin citar a las fotógrafas de diferentes lugares de todo el mundo nos han cedido sus imágenes para ilustrar el libro; imágenes todas liberadas para su uso gracias a su licencia copyleft. Sólamente hemos solicitado imágenes con ese tipo de licencia, porque estamos totalmente de acuerdo con esa filosofía. Del mismo modo, todo el libro, incluyendo todos sus textos e imágenes y dibujos, se publican bajo las claúsulas CC-BY-SA. Por tanto, podeis difundir libremente el contenido del libro, siempre que se reconozca la autoría, y siempre que cuando se quiera compartir o modificar algo se publique bajo la misma licencia.

Por lo demás, nuestro agradecimiento más sincero y un fuerte abrazo a la gente que ha escrito, gente que ha comprado ejemplares antes de publicarse y gente que nos ayuda a distribuirlo.      

Ibon Rodríguez García eta Leire Lopez Ziluaga

kafeaetagalletak@gmail.com


liburua irakurri                                                                                                       leer el libro on-lineWeb nagusia   -   Web principal